2014. szeptember 3., szerda

Versek a Dunaparton

Szonettek egy régi bölcsészvonzalomról

Én elnéztem, hogy friss korom szitál a rakodópart mészlépcsőire, ujjamon pillogtattam egy szárnyas tátikát, és felsejlett benne az ízek lágy ínye (Önidézet: Napló, 1965)

Mari telefonált


Mari, mikor a hirdetőoszlopnál
Vártam, hogy fiúdnak telefonálj,
Esküszöm, azt hittem, ha szót se szólnál,
Enyém lehetne szád, a néma száj,

Amelynek rúzsos, rajzos fintorgása
A fülke üvegén üzent nekem,
És úgy beszéltél, hogy akárki lássa,
A nagyjelenet jelentéktelen.

Te, te, te szememben hajladozó lány,
Gyengédségedből fel-fellobbanó láng,
Játszó édesnővérem, védtelen,

Lélekpróbának bölcs, szellemes botrány
Mért van, hogy szájam széle most is megráng,
Mint szájad tükre ablaküvegen.

Hess innen!
 
Amit találtam, mind leírható volt,
S mosolyogtak, hisz rábólintgatunk,
Mint hivatkozható, élő tanúk
S csak azt tudtam: felettem kék az égbolt.

Valami más is van még, ami megfog.
S mi az, mit átengedhetünk nekik?
mivel az ő jövőjük eltelik:
a letakarva meghódított célok!

Láttam  csillanni szemükben az érdek
színét, s az is lehet, nem bántam őket,
de nem volt jó, hogy én olyan legyek.

Az én világomba a tiszták fértek.
S bár volt ott még hely, addig fel se ttek.
Hess innen, zöngő zöld-arany legyek!


Megfagyott óriáskő


Én elefántot rajzoltam, ormányos
Böhöm nagy st, aki mégis szelíd,
És könnyedén és játszva élteti
E tűrhetőbbé élhető nagyvárost.

Az elefántok énekelni tudnak.
Hát nem hitted? Hát ne hidd el nekem se!
Hogy tévedésem vétlen rendbe mentse
Csacska reményét minden pincezugnak.

Drágám, angolhajú lágy barna stény,
S mezítlábkám, barátnőm, hajnali
Száz lélekfőrend s Indiám időnként.

Hogyan zúdult közénk a semmi-törvény,
Mely nem engedett a karjaidba hajlani,
s csak állok. Megfagyott óriáskőként.


Ugyanolyan
 
Először is birtokba venni
A partot, ahol szemközt, túl a vízen
Szimmetrikus horgászdamil szisszen,
Mint itt, s ködökben oszlik képtelenné.

Ugyanis látni való az, hogy másként
Miénk egy elfoglalt széles határ,
Mint kikapdosni belőle (s amivel aztán hazajár,
És ismétlődik, eszik, alszik, ráér)

Először is nagyon pontosan
Meg kell nézni azt, ami a Dunaparton történt,
S tudni, ha nem látszik is,

Hogy alkottak törvényt,
Miként (ha föloszlatva is)
 - Végeredményben ugyanolyant.


Terjedelmes ik
 
Bizonyos mennyiségű megalázás
Kell hozzá, hogy eltörjön a mosoly szájamon,
Én hideg kövön ülve egymagam is vállalom
Az alulról felfázást.

A Dunán terjedelmes idők úsznak.
Köd van. És nincs helye hajónak, ladiknak.
Halott az ott? Nem, nem, tán hasonlít csak.
S ez itt nem vérszag, csak kisfiú-húgyszag.

Ugyan, ladik! Az Tiszán szokott rni,
S itt kis ökrök a motorosok, a part pedig jászol,
Láncuk csörög, s lám-lám, fehéren habzik

Jaj …nem! Hiába vágynék idillt rmi
e hideg reggelen. A Duna gyászol,
S a parthoz korhadt rönk verődik. Bagzik.


Szűzek
 
Drágám, ez csak a rímek kényszer-képe,
Bocsáss meg, annak mondlak,  aki nem vagy.
Ámbár egy lélek-teljességre mért agy
Az egyáltalán csodájába rne.

Lehet, valóban ez marad örökké?  
Ülni veled a kopott lépcsők rendjén.
Mint két friss lélek. Ördögnek a tömjén.
Két nyers idegzet. Van, ki elé lökné

Így hát az édes genitáliáink
Ki voltak röhögve, drágám, tehát megalázva,
És ragyogott a szentté kiherélt

testvérhős, dicsérve morcos Káint.
Én nem tudtam hozzád bújni, bár nagyon fáztam.
Tehetnék szemrehányást? Igen. Mindenért.


A filozófus
 
Nem lenne menet közben vennem föl a lépést
Átlagnépemmel, mert úgy nem tudhatom,
Hogy jó-e úgy, s lehet, hogy félrrtés
És késő egy ütemben, egy úton.

Ugyanis, még mielőtt a dolgaimhoz kezdek,
Akarnám tudni, ki, miért, milyen,
Hogy miben vétkeznek, akik vétkeznek
A később kívánatos ritmus törvényeiben.

Hiszen, úgy vélem, elménk azért roppant
Tehetségű a lépések alatt,
A történelem lábdobogásában,

Mert az érdekli máig is, hogy milyen csizma koppant
Koponyánkhoz, ha a menet nélkülünk haladt
Tovább. S nyomán csak véres, sáros kása.


Nyugodtan félrrti
 
A vers a kezem el ne engedhetné,
Bár… ne vezetgessen, csak tudjam, itt van,
Kettőzzön meg igazságaimban,
S ne eltörvén arcomat vágja ketté.

Magamon kívül kell látnom a férfit,
Ki idő adta előnye okán
Élte a törvényt báttyon és apán
Túl s magát nyugodtan félreérti.

Kívül emígy. S hát nem is tudható,
Mire volnék, míg belül eltakarnak
S ekként ugyanúgy nem látszik az arcom,

Gőgicsélve lennék nagyapó?
Hát hogyan érteném magamra az ilyen hatalmat,
Hisz ugyanaz, mint aki ellen harcol.


Kanpofák
 
A bokrok közül egy kanpofa, rusnya
Amikor titkos testrészedhez értem,
Én megaláztatást még olyan mélyen
Nem éltem, mint akkor, márciusban.

És ezt tették később is. Úgy lapoztak
A test, a lélek lapjai között,
Hogy összerezzentek tőlük az ösztönök,
S ők elemezgettek. Húsz évek hosszat.

Nem bakördög, vagy Pán! Csak puszta kéjleső,
Bár barbár egytől-egyig. Meztelenségében,
Hogy ártatlanságunkat eltakarjam.

Azt kívántam, hogy bibliai kéneső
Hullna rájuk, övék mind a szégyen.
Olyan kanpofák közt nem fogantam.


A szerelmesnek
 
Voltak, voltak már költők, s szép számmal,
Kik fölérzik a fájdalmat a földből,
S hogy gömbölyül a vihar, mikor döndül,
Azért mondják,  hogy szép. S nem ímmel-ámmal.

Hát ne tudták volna néven nevezni,
Hogy vértől lucskos földre vértől lucskosabb
Idő ez ugyan a képei még titkosak
S nem oldoz fel, csak mélyebbre mereszti

Karmait a sündisznóként kucorodó Földbe,
Mely maga is tüskékkel védené magát,
S r-már kéjes görcsben forrnak eggyé,

Jaj, iszony elélvezni rmely asszonyölben
A szerelmesnek, akit kielégülés hat át,
Ahelyett, hogy riadalmát világgá remegné.


Halott, nyugodj!
 
Halott, feküdj! A gyökér rád vigyázzon,
Vitézi szolga, dárdákkal, vasakkal,
Ügyes kulissza voltál, bátran taglalt
Léc meg vászon, festék meg léc meg vászon.

Ügyes játszó. A jogra felsereglő
Erőt varázslatoddal lekötötted,
Szemsugarak csendültek meg körötted,
De -  arcodon emberi volt a szeplő.

S az új barbárok  buzgón hörögtették
Morgatták-zúgatták gépeiket
A benzinszagba bugyolált mezőkön,

Peregni kezdett rólad is az elöregült festék,
S azzal együtt az idő téged zárójelbe tett,
Hogy ha van tavasz még özönöljön.

Dajkálj életre


Erősnek kívánt volna a bajnok.
S még… malmok volnánk, vagy mi? őrlő malmok.
Gyémántot őrlők. Én? Ingó boka.
Az érzékeny csend legtetőfoka.

És hallgatás, amint a helyemen,
A lépcsőn ülve figyelem,
A tulsó parthoz véresen verődöm,
Mint vízbe lőtt vagy bedarált elődöm.

(A szerelem itt hallgatott velem,
Mint békésen elvérző türelem,
Eloldhatatlan.

Duna! Ártatlan Duna, azt kívántam,
Mint rét feküdnék alattad virágban,
Minket  dajkálj életre új alakban.)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése