2014. szeptember 3., szerda

Vág lovag énekei

Szigligeti betyárkodás


Mottó:  Azt  is  mondják,   hogy  ez  az
egész   nem olna   egyéb   kitalálásnál.

Szalonnát meg akácbotot bárakárki vághat,
kis Tapolca patak mentén vághat a világnak
nádi síppal, zöld levéllel, ha a szobát unja,
s hóvirággal van kidugva kabátzsebe bugyra.

Vágott boto n szalonna lóg, hagymaszirom pirkad,
vannak-e itt kóborolók, akik tüzet írnak?
Ha az ember kívül-belül jámboran bitangol,
ki-be jár, hogy minél többet élvezzen a parkból.

Öreg rönköt rakna lángra, merengne a lángon,
betonteknőből a láng ho l messzire világol,
a legjobb a vidám versnek, szeme van meg szája,
kézzel-lábbal terjeszkedhet, min t az élet fája.

Utcasarkon krisztustábla áll, akár a lélek,
kiszököm a szabadságba, magammal cserélek,
Nosza, uram, vágjunk neki sáron, héthatáron,
z melegén, z peremén, könnyű madárszárnyon.

(Szigliget, 1989)
Bévül szentélyt

Egy   restaurált  régi   ház

Tájak lehunyt emlékeit kutatva
a lélek mi t kíván egy új lelettől?
Ho l bele van nőve a pannon földutakba,
hol - min t a csont - törött szikla mered föl.

S hogy beépült Istvánnak templomába
az erő jele alatt éles érzék,
sztyeppei gőg, makacs Koppány vad vádja,
s fohászok hirdették az égi mércét.

És tartották a nyersmésszel loccsantott
kemény falat, s ha kormos kősziklákon
ma ny meg ny halál, elégett csontok
füstjét, a lelkek foncsorát ha látom,

kövek, útszélen, patakba taposva
milyen parancsoló tükröt ragyogtok,
hogy sebeiteket tisztára mossa,
ki bévül szentélyt áhít, kívül otthont.

(1986)Jókedvű és borongó

A  26-os  szoba   Szigligeten

Álmomban magamat halottnak láttam,
álmodtam magamat feküdni ruhátlan,
kórházi, hófehér tiszta vásznat láttam,
karcsú kereveten feküdtem ruhátlan.

Megmostam derekam, feküdtem ruhátlan,
illatos krémtömbbel bekentem a vállam,
mellem és lágyékom, csak úgy dudorásztam,
combjaim, hímtagom körül motoszkáltam.

Álmomban jókedvű és borongó voltam,
szólt hozzám egy asszony, éreztem, hogy ott van,
vele én magamat akkor kigondoltam,
s feküdtem üdén és maszületett holtan.

Álmom, hogy elmondom, csendesen elmondtam,
valahogy én mégis Vajk testvére voltam,
fűzéres fények közt derengtem, dúdoltam,
dudorászva megébredtem, ablakot nyitottam.

(1986)Ület

Groteszk az orvosi   rendelőben

Min t röntgenkép derengnek felhőfodrok
fejjel irányba nyelt gombostűnek,
s a rendelőben valaki beklopfol
a széklábak közé, g védüveg

sincs a szemén. Hümmögve, dudorászva
teszi dolgát, min t bárki-valaki,
s a folyosón is, amíg kitornássza
magát lehámlott dresszek, alaki
zakók, zekék közt, meg a szendék, szondák. .

Ho l megmeztelenült lelkek topognak,
s r szenteltvízzel nem olthatta szomját,
ne m szentel alkoránt az alkoholnak.

Majd célba jut. Térdei közt a szerszám,
Rodini tett, hogy van ilyen ület.
Padon? Klotyón? Fából karika deszkán?
Bevasalhatatlan kövület.

(1986)
Széljegyzet

Vág lovag hirtelen  gyalázni  kezdi a hetérát,
aki valójában csak  egy elhasznált kurva

Ez természetes, jobb lett volna néked,
hogy héroszul támadván gyakjalak,
lehunyt szemed mögött ha volt ígéret,
én érintettem aranygyapjadat.

S n tudhatta a megalázás mélyét,
ki faltörő kos, öklelést kíván,
és befutva a szerelem vad éjét,
csak kevereg a l bő karikán.

Ám vannak, akik vissza is ölelnek,
jó földszagú esték és alkonyok,
és lélegző utak, beszélő lelkek,
akiket g g meg nem unhatott.

Szánlak. Tudod, az kifejezhetetlen,
r igyekeztem l megmondani,
én mindig azt az egyetlent szerettem,
ki lelkébe fogadta gondjaim.

(1986)
 
 

Küsz

„Betűmatematika",azaz  logikai kirakó  
játék  a buta szűznek

Azzal büntetlek, hogy nem beszélek rólad,
te ártatlan kölyöklány, kis hazug,
ki fanyarul vetted hódoló szómat,
moccanó tulipánlila zug,

ho l ikrás korsóm csorgatta a mézét,
a szélhajtó küsz hal-halála cúg,
ám önbizalmaim bőven bemérték,
csak szellő volnék, aki odasúg,

s ki lári-fári-sári áriázott,
csak megalázott, nem kell félteni
félelmeidtől a Himfy-táncot,
s lám, te is felragyogtál édeni

éjben, hogy megtudd, mi t vesztettél akkor,
amikor gyengéd rádhatásaim
ne m termettek, csak megkövesült vackort
ügyetlenséged csontos gátjain.

(1987)
Hazudsz-e majd...?

Vág lovag megudvarolja
saját feleségét

A kemencét  is fűtsd föl. Hazatérek.
Görbe ágakkal béleld belterét.
Az elhalálozott parázs temérdek
hővel hullámzik újraélni g

mindazt, mi s szemében helytelen,
hogy titkos módon van hozzád közöm,
ki úgy jövök meg, min t egy idegen,
r arcom nyoma a törülközőn,

kezem, tenyerem ismeri a vállad,
de ne tudj még, a csípőd vonalát
is elfelejtgetem, s ha megtalállak,
régi szavakat ne mondjon a szád.

Hisz semmi nem történt e tárt időben,
vagy annyi csak, mi épp egy pillanatban
mást is kívánt előtted és előttem.
Ám hazudsz-e majd most is? Énmiattam.

(1989)Melyek mögött a némaság...

Vág lovag a szabadságérzet
szükséges voltáról beszél

Ha megmondanám, mi hoz vissza hozzád,
a semmi lenne mindkét birtokom ,
engedtél élni vonzalmaim hosszán,
t ezután ez: öröklött jogom .

Magamra hagynod eztán is reménység,
mert élek én az elhagyott idő
hulláma közt, min t be nem telt élénkség,
min t magát térítő hittérítő,

ki nem a megtörténést kéri számon,
de azt, hogy engem éltet g szavad
ezen a mindenre érlelt világon,
mely jó hitetés nélkül nem szabad,

s teljen be minden képzelt önmagával,
de fogadd be a férfi vádjait,
mellyel fonákmód vonzalmára rávall,
s melyek mögött a némaság lakik.

(1989)g lovag végrendelete


Szerettem azt, hogy engedelmesen
hajolsz kezemnek, szép a homlokod ,
s nem érdekelt a bölcsek csendje sem,
mert újdonságod úgy felizgatott,

hogy hűs határral mérted fel a játék
esélyeit, ám éjjel kulcslyukon
velem becsültetted, milyen ajándék
lesz majd nekünk, ha kézbe foghatom

az alakos dicsőség harci táját,
ho l aranykürt szól, legendás világ,
a lovagkort játszottuk, most t lásd át,
hogy csontvázam is utánad kiált,

te kopjamérő erotikus jóság,
harsány öledbe jó volt hullanom,
s majd nézz az útra ki , ha vastag po r száll,
sirasd el kopjám, édes asszonyom.

(1989)g a szérűskertben

A  mélyértelmű következtetésre  jut,
s kalandos lénye visszatér mai alakjába

Szüzek, kurvák és márványasszonyok közt
szélszítta szó. Párolgó arc a csönd.
Szemléli g a madármélynyi térközt,
a lassan forgó fénysugárözönt.

A tavaszon l messzire kilátni,
szakad a jég, torlódik mocskosan,
tükörben arca: lelkesen világít,
vagy sóvárog beszédes-titkosan.

g ujjongások hangzanak fülében,
tölgyerdő méri izmos lépteit.
Korhadt avarként süppedős a szégyen.
S fölnéz a kívül nem lelt istenig.

Gyönge gyerekfejen kézzel motozna,
s őriz magában egy tekintetet,
s érzi, öröktől készen állt a forma,
betölteni mi t elrendeltetett.

(1989)

 

Megjegyzés : g lovag talán Könyves Kálmán királyunk (1068-1116 ) hűbérese volt, s részt vett a szentföldi keresztes hadjáratban. Látva a krisztusi tanítástól idegen harcok szörnyűségeit, penitenciát rótt magára, s kilencszáz esztendős álom után 1989-be n ébredt föl, r r előbb is ébredezett. 1999 - ben kellett volna ma i alakba öltöznie, hiszen akkor telt le a kilencszáz év, azonban ideje a török Hidzsra- naptár szerint számítódik, mivel a keresztény hadjáratot megtagadta, s emiatt török életrajzírói maguk szerint tartották számon.
Szigligeti betyárkodás


Mottó:  Azt  is  mondják,   hogy  ez  az
egész   nem olna   egyéb   kitalálásnál.

Szalonnát meg akácbotot bárakárki vághat,
kis Tapolca patak mentén vághat a világnak
nádi síppal, zöld levéllel, ha a szobát unja,
s hóvirággal van kidugva kabátzsebe bugyra.

Vágott boto n szalonna lóg, hagymaszirom pirkad,
vannak-e itt kóborolók, akik tüzet írnak?
Ha az ember kívül-belül jámboran bitangol,
ki-be jár, hogy minél többet élvezzen a parkból.

Öreg rönköt rakna lángra, merengne a lángon,
betonteknőből a láng ho l messzire világol,
a legjobb a vidám versnek, szeme van meg szája,
kézzel-lábbal terjeszkedhet, min t az élet fája.

Utcasarkon krisztustábla áll, akár a lélek,
kiszököm a szabadságba, magammal cserélek,
Nosza, uram, vágjunk neki sáron, héthatáron,
z melegén, z peremén, könnyű madárszárnyon.

(Szigliget, 1989)
Bévül szentélyt

Egy   restaurált  régi   ház

Tájak lehunyt emlékeit kutatva
a lélek mi t kíván egy új lelettől?
Ho l bele van nőve a pannon földutakba,
hol - min t a csont - törött szikla mered föl.

S hogy beépült Istvánnak templomába
az erő jele alatt éles érzék,
sztyeppei gőg, makacs Koppány vad vádja,
s fohászok hirdették az égi mércét.

És tartották a nyersmésszel loccsantott
kemény falat, s ha kormos kősziklákon
ma ny meg ny halál, elégett csontok
füstjét, a lelkek foncsorát ha látom,

kövek, útszélen, patakba taposva
milyen parancsoló tükröt ragyogtok,
hogy sebeiteket tisztára mossa,
ki bévül szentélyt áhít, kívül otthont.

(1986)Jókedvű és borongó

A  26-os  szoba   Szigligeten

Álmomban magamat halottnak láttam,
álmodtam magamat feküdni ruhátlan,
kórházi, hófehér tiszta vásznat láttam,
karcsú kereveten feküdtem ruhátlan.

Megmostam derekam, feküdtem ruhátlan,
illatos krémtömbbel bekentem a vállam,
mellem és lágyékom, csak úgy dudorásztam,
combjaim, hímtagom körül motoszkáltam.

Álmomban jókedvű és borongó voltam,
szólt hozzám egy asszony, éreztem, hogy ott van,
vele én magamat akkor kigondoltam,
s feküdtem üdén és maszületett holtan.

Álmom, hogy elmondom, csendesen elmondtam,
valahogy én mégis Vajk testvére voltam,
fűzéres fények közt derengtem, dúdoltam,
dudorászva megébredtem, ablakot nyitottam.

(1986)Ület

Groteszk az orvosi   rendelőben

Min t röntgenkép derengnek felhőfodrok
fejjel irányba nyelt gombostűnek,
s a rendelőben valaki beklopfol
a széklábak közé, g védüveg

sincs a szemén. Hümmögve, dudorászva
teszi dolgát, min t bárki-valaki,
s a folyosón is, amíg kitornássza
magát lehámlott dresszek, alaki
zakók, zekék közt, meg a szendék, szondák. .

Ho l megmeztelenült lelkek topognak,
s r szenteltvízzel nem olthatta szomját,
ne m szentel alkoránt az alkoholnak.

Majd célba jut. Térdei közt a szerszám,
Rodini tett, hogy van ilyen ület.
Padon? Klotyón? Fából karika deszkán?
Bevasalhatatlan kövület.

(1986)
Széljegyzet

Vág lovag hirtelen  gyalázni  kezdi a hetérát,
aki valójában csak  egy elhasznált kurva

Ez természetes, jobb lett volna néked,
hogy héroszul támadván gyakjalak,
lehunyt szemed mögött ha volt ígéret,
én érintettem aranygyapjadat.

S n tudhatta a megalázás mélyét,
ki faltörő kos, öklelést kíván,
és befutva a szerelem vad éjét,
csak kevereg a l bő karikán.

Ám vannak, akik vissza is ölelnek,
jó földszagú esték és alkonyok,
és lélegző utak, beszélő lelkek,
akiket g g meg nem unhatott.

Szánlak. Tudod, az kifejezhetetlen,
r igyekeztem l megmondani,
én mindig azt az egyetlent szerettem,
ki lelkébe fogadta gondjaim.

(1986)
 
 

Küsz

„Betűmatematika",azaz  logikai kirakó  
játék  a buta szűznek

Azzal büntetlek, hogy nem beszélek rólad,
te ártatlan kölyöklány, kis hazug,
ki fanyarul vetted hódoló szómat,
moccanó tulipánlila zug,

ho l ikrás korsóm csorgatta a mézét,
a szélhajtó küsz hal-halála cúg,
ám önbizalmaim bőven bemérték,
csak szellő volnék, aki odasúg,

s ki lári-fári-sári áriázott,
csak megalázott, nem kell félteni
félelmeidtől a Himfy-táncot,
s lám, te is felragyogtál édeni

éjben, hogy megtudd, mi t vesztettél akkor,
amikor gyengéd rádhatásaim
ne m termettek, csak megkövesült vackort
ügyetlenséged csontos gátjain.

(1987)
Hazudsz-e majd...?

Vág lovag megudvarolja
saját feleségét

A kemencét  is fűtsd föl. Hazatérek.
Görbe ágakkal béleld belterét.
Az elhalálozott parázs temérdek
hővel hullámzik újraélni g

mindazt, mi s szemében helytelen,
hogy titkos módon van hozzád közöm,
ki úgy jövök meg, min t egy idegen,
r arcom nyoma a törülközőn,

kezem, tenyerem ismeri a vállad,
de ne tudj még, a csípőd vonalát
is elfelejtgetem, s ha megtalállak,
régi szavakat ne mondjon a szád.

Hisz semmi nem történt e tárt időben,
vagy annyi csak, mi épp egy pillanatban
mást is kívánt előtted és előttem.
Ám hazudsz-e majd most is? Énmiattam.

(1989)Melyek mögött a némaság...

Vág lovag a szabadságérzet
szükséges voltáról beszél

Ha megmondanám, mi hoz vissza hozzád,
a semmi lenne mindkét birtokom ,
engedtél élni vonzalmaim hosszán,
t ezután ez: öröklött jogom .

Magamra hagynod eztán is reménység,
mert élek én az elhagyott idő
hulláma közt, min t be nem telt élénkség,
min t magát térítő hittérítő,

ki nem a megtörténést kéri számon,
de azt, hogy engem éltet g szavad
ezen a mindenre érlelt világon,
mely jó hitetés nélkül nem szabad,

s teljen be minden képzelt önmagával,
de fogadd be a férfi vádjait,
mellyel fonákmód vonzalmára rávall,
s melyek mögött a némaság lakik.

(1989)g lovag végrendelete


Szerettem azt, hogy engedelmesen
hajolsz kezemnek, szép a homlokod ,
s nem érdekelt a bölcsek csendje sem,
mert újdonságod úgy felizgatott,

hogy hűs határral mérted fel a játék
esélyeit, ám éjjel kulcslyukon
velem becsültetted, milyen ajándék
lesz majd nekünk, ha kézbe foghatom

az alakos dicsőség harci táját,
ho l aranykürt szól, legendás világ,
a lovagkort játszottuk, most t lásd át,
hogy csontvázam is utánad kiált,

te kopjamérő erotikus jóság,
harsány öledbe jó volt hullanom,
s majd nézz az útra ki , ha vastag po r száll,
sirasd el kopjám, édes asszonyom.

(1989)g a szérűskertben

A  mélyértelmű következtetésre  jut,
s kalandos lénye visszatér mai alakjába

Szüzek, kurvák és márványasszonyok közt
szélszítta szó. Párolgó arc a csönd.
Szemléli g a madármélynyi térközt,
a lassan forgó fénysugárözönt.

A tavaszon l messzire kilátni,
szakad a jég, torlódik mocskosan,
tükörben arca: lelkesen világít,
vagy sóvárog beszédes-titkosan.

g ujjongások hangzanak fülében,
tölgyerdő méri izmos lépteit.
Korhadt avarként süppedős a szégyen.
S fölnéz a kívül nem lelt istenig.

Gyönge gyerekfejen kézzel motozna,
s őriz magában egy tekintetet,
s érzi, öröktől készen állt a forma,
betölteni mi t elrendeltetett.

(1989)

 

Megjegyzés : g lovag talán Könyves Kálmán királyunk (1068-1116 ) hűbérese volt, s részt vett a szentföldi keresztes hadjáratban. Látva a krisztusi tanítástól idegen harcok szörnyűségeit, penitenciát rótt magára, s kilencszáz esztendős álom után 1989-be n ébredt föl, r r előbb is ébredezett. 1999 - ben kellett volna ma i alakba öltöznie, hiszen akkor telt le a kilencszáz év, azonban ideje a török Hidzsra- naptár szerint számítódik, mivel a keresztény hadjáratot megtagadta, s emiatt török életrajzírói maguk szerint tartották számon.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése