2014. szeptember 3., szerda

Nádas

Selyemréti ballada

 
Májusban a selyemréten
mellyed alja rózsasza,
ketten fekszünk tettenérten,
könnyünk  szakad, úgy kacagunk.
Hej, Boszorka-Boróka,
rgarépa, kaporfű, kaporfa, hej!

Gyertya vót és torta sok,
zbe' kávé, kakaó,
faltam, mint a mókusok,
faltad volna, ó!
Hej, Boszorka-Boróka,
rgarépa, kaporfű, kaporfa, hej!

Aki vén is, hadd másszon,
figyelje az órát,
velem van a menyasszony,
élednek a rózsák.
Hej, Boszorka-Boróka,
rgarépa, kaporfű, kaporfa, hej!
 

Kuny

 
Bordások-forgások,
csikaszok a nádas-szélen,
kicsi kunyhó bokrából
bokrosodom szépen.

Csikaszok-ordasok
a nádas szélén,
háztetőcske, izmosodj,
alatt kémény.

Csikasszal ütni csikaszt
volna gyönyörű,
aki nem sír szép szemem miatt,
azt kiveri a rüh.


Vénasszony

 
Ujjaim görhébe vígan mártogatom,
ézes örömébe görbül ajkom.
Fickándó bokor vár szeginn riann.
Aludj csak. Aluszol? Vigyázlak, fijam!

 
Várépítő

 
Hajam félrehajtván
dereng arcomon
égbe kapált lópatanyom.

Törém ketté
ivor poharat,
várba építém
ezt is meg amazt.

Magasodj, r,
arcok éljenek,
konok koponyám
gyereknek hajtom meg.Anya


Anyám, a bimbó, a tulipán-bimbó
kinyílott az ölembe',
édeske véremből, fájó csontjaimból
magát megfestette.

Anyám, én éjjeket virrasztok
drága zsarnokommal,
fáj a fejem, törlöm arcom
lángzó zsarátnokkal.
 

Boszorka-Boróka

 
Körülötted csalánoson,
Bakonyba-bozótba
én híjlak csáboson,
Boszorka-Boróka.

Van nyár szűemben,
s ződdinnye-halom.
Hát te, fijú? Öledben
lúdtojással várfalon?


Fiú befőttes üveggel

 
Hol a rúd? Csáklya?
halvonó háló?
fagyott-e rácsra?
kezemre száll .

Fejembe' süveg,
szemembe' vízi táj.
Kezembe' szájas üveg,
Arcom fáj.


A nagyszemű

 
Lakok én má'
szakállasan Várnába',
böjti huzat beretvál,
járok piros sapkába'.

Lila nagykabátom
odatalál szépen,
hol a szabadságot
látom, ha nézem.


Apa


Bíbic csattog,
szárcsa sír,
rubintot parázslok
a kedvedír',

Mezítláb a köveken,
kisebbik patak,
barkává ölellek,
cserje, fűzfagally.Leány


Lelkemnek lelke,
hadd el ezt, hadd el ezt,
mindigre ölelne

zimankós deres.

Nem hagyom el
vérrel kitőtt ajakad,
pácolt gerendára lehel
belülled a hab.
Fogad, a fogsorod
lesz édes hóvirág,
vérbe fagyott
vértócsa-ág.

El fogsz így törni,
eltörik a szívedet,
emitt az egyik,
ott a másik fele.Leány
(másodszor)


Ha-hha! Ha-hha!
Korpa meg fűrészpor!

Ha-hha! Ha-hha!
Cementhabarcs, gacsos!

Ha-hha! Ha-hha!
Szálgerenda, vaspatak!

Ha-hha! Ha-hha!
Durvahomok, jégcsokor!


A vár elfoglalása

 
Hogy' béjüttünk vóna
mink ebben a' várban,
ha nincsen bé'
egynehány emberünk?
Az, ki nagy titokban, fényes délben,
az őrségnek biztatása közett
széjjeltárta vala
mind az kapukot,
hogy a nép özönölt
ki és bé.

Bizon, hogy béjüttünk vóna,
ám, mint az üdőszerű jóüdő,
esmég beszélünk mi ám
gyeákul meg professzorul-szarul,
item ófelnémetül
meg alsóőrsül is,
meg gávavencsellő

... s tennap ki béjütt vót,
kilenc almát hozott vót,
mind a kilenc piros vót,
s piroslott, míg piroslott.

(1969 - 2008)
 
Az a rökvérű magyar

 
Próbáltuk tán egymásat
rég, török-korodban is,
érces tekintetű szépapáddal,
vagy még régebb -
olyat, akik lássak:
érzékiben nem hamis,
s ősebb óta rádvall.

Bírtad a harcot
magyarulva is, bizonnyal zengtek ott
fülmilék meg fácánkakasok,
s Bálinttal a sarcot együtt akartuk is,
haj, de szépen mondta  az égi
nyitnikék: „nyitni kék!
Ejtvén borzot, rókát, vaddisznót, őzbakot,
s kótyavetyén, meg az egész kiaszott
sorsunkban csak danolván,
s tevé a szépet:
Asszon, dalmahodj mán!.

Biza, ollan formán,
mikoron a róna
szélin testvér-toportyán
nemvóna.

(2008)Janicsárkeresztelő

 
Állhatna itt egy fa.Bokor.
Odébb, a levélfényes járda-úton
egy janicsárkeresztelő szobor.
Állhatna itt.
Akkor a Duna
ugyanígy folyna, mint meredt fémfelület.
De az alkonyatban valahogy
érthetőbb volna a feszület
titokzatossága.
S mind, az őrületes üres kategóriák.

Állhatnának itt.
Állhatna itt egy fa.Legalább egy bokor.
A lehetetlenség vértanúsága,
a vértanúság lehetetlensége,
mint élő szobor.

(1984)Épült ez a vár


Épült ez a r.
Kocsi-is futhatja-széles két fala közé
bőven hajigálhatni vala
kőtömböket, fődet, iszapot,
szikrázó márványfejet,
egy mozdulat ívét is,
bőven hajigálhatni vala.
tem-szájnak lepedékízét,
édeskés epét,

szuroksötét francot.
Hajigáltaték.
Épült ez a r,
hát kocsi-is-futhatja-széles két fala közé
bőven hajigáltaték vala
sár meg sár,
törött dárda, lom
nyírott fejről a tonzura-haj,
koponyán ketté roppantott kereszt,
lecsapott kézfej,
pestises lepedő,
csecsemőhullaroncs,
szidás és zsolozsma, lenyúzott bőr,
bőrünkkel behúzott lámpaernyő,
pénztárca, egyéb

Épült ez a r.

Bőven hajigálhatni a semmit is,
és megtaposván
hamuval, nyűtt szerszámmal,
lerágott csontokkal, lópatkókkal,
jól teleültetvén síró fűmaggal, sok hűséges virággal,
épül belőlük ma is ez a r.

(1970-1989)

 

Az Úrangyala zsoldkönyvél


lengeti enyhe szél
a’ ttavi nádat,
jégen jár a veszély,
de én várlak.

*
borsó pattog,
hajamból bolha,
szűdbül bül-bül,
nekem ha szólna.

*
mondok én kis magyar dalt,
ollyan szépet,
s megennéd a falhoz vagdalt
krumplifőzeléket.

*
te ján, a szömöd török fajta,
szeretem, ha nyöszörög,
sz nincs bugyi rajta.

*
gágog a lúd,
ha bögyibe tömik,
ércsed, oszt dalúd,
az anyád szömit!

*

pálcika-lány vót,
nem nyihos kanca,
szólt csak egy pár szót,
s mehettem a francba,

 pedig nem volt bizon olyan
túl sok űzekedés,
mint amilyen iszonyúan
fájt a kiűzetés.

*
menek a várbul,
ebrúdon kidobtak,
szolga a várúr,
iszap a holnap.

vallon katonát
tanállok  az úton,
kalamonált,
én nem tudom:

má kevő ittid herbani,
ter indid váglani,
hám ó menő, sud forladi,
lagi-bagi
 
aztán eemongya magyarul,
az ember így nyelvet tanul:

mán herba teját inni köll,
a ter Ingrid tündököl,
a hótt manó csak vízbe öl
kívül-belül

hát montam néki, hallod-e,
de a jányok köldöke,
nem ám a kard, az öldöke,
böke-töke!

*
gyött két barát,
kámzsás beszé,
szép szavuk száz karát,
szűem is szél,

 aszongyák: sose félj,
bazmeg, kenyeres,
vígan élj, ne kefélj,
hasad is üres.

*
én a torony kakasába
azér kapaszkodok,
le ne essek a kanál’ba,
mer’ megkopaszodok.

maj’ letelik
évek múltán
llóval a késbetik,
mintha nem tudnám.
 
azér szól hozzám
a szathmáry sándor,
lenne, ha megfogóznám,
s kihúz ő a sárból.

mer’ itt a két kést
ollónak nevezik,
s feltették a kérdést.
S én? Semelyik!
                            
1970 körül

  
Formáért sóvár

 
Majd magam mögé állok,
vendégjárdán és vendégudvaron,
az esti fény körén túl, ahol csendben száll a lomb,
zsibongnak pozsgás télelő-virágok.

E tinta ég alatt az őszi gyertyafény
gömböt remeg körém és lassú, rebbegő világot,
s békakuruttyszót, zizzenő dudvát s magával áldott
harmatot a beton peremén.

Mit rajzol még? Talán elveszett
willendorfi asszonyt? Rejtekező ősi testmosolyt?
Amint figyeli a formáért sóvár képzetek
szenvedő alázatát. Arctalan. Lélekmély-komoly.

(2002)
 

A tájjal maradtam

 
Mivel megint nyári útvonalakon
mentünk, hol a nagyfolyó a forró délutánban
ezüstösen csillogott, én a lehúzott ablakot
a vonaton egészen alacsonyra nyomtam le
karral. Vállam erejével.

                    Jónak látszott az idő.
Minden-esélyes

lett a derűs éjszaka, így robbogásra,
mozdonysikolyokra.

                    Én a tájjal maradtam sokáig.
Úgy néztem a fényes
tölgyerdőt az ablakon a pálya fölé kihajolva,
a fényt, hogy a folyton előbbre vivő
vasúti kocsiból hol a háztetőket, hol a sziklák
homlokát érintgeti, és lankás bukkanásokkal
folyóm a mélybe múlt.

                    Vitt már engem
vonat ilyen éjszaka.
A külső képekbe szívódtam.
S hátam mögött csupán a nyelv otthonos beszédszava.
Oda sem figyeltem. El nem téveszthetem.
 

Hírvivő


Lehet, vagyok Krakkówban,
Szukiennicében,
lehet, vagyok Burghofban,
Bessenyei könyvében.

Járkálok, harang szól,
vagyok tavaszba nyitva,
annyi az arcom,
hogy nem fér papírba.


Mazzag
 
Azér' vagyok mazzag,
hogy ne légyek bezzeg,
plafonra meresztlek,
kovásszal ragasztlak.

Mazzagra mézet,
mézre legyet,
áldja meg kegyedet
az anyagi nézet.
 
Helyzet

 
Van itten szeretés,
van itten szaratás,
sírásra nevetés,
vetés meg aratás.

Neked is montam  má'
ne légy élemedett,
aki aztat folytatná,
megfojtva lett.

Oda van a bokám,
ide van a dizájn,
lehetsz mokány,
csak ne idealizálj.

  
A telexgépnél
 
Gallontorkú Péró
kút körül kopákol,
spulniról, papírból
kommentálja hazámot.

Kerekecske ropog,
kerekeskút = telexgép,
vigyétek sorok,
az én hazám igen szép.

Vérző virágok
vannak a ruháján,
én meg bűnt, bort bírálok,
kipököm, próbálván.

Téged béfogadlak,
bárhonnan gyüssz,
van-é híja fogadnak?
Montam, hogy küzdj!

Világhír-zúdulat,
távirati zavar,
'sz nemzetközi társulat,
de ízes magyar.

Én itten ketyegek,
mint egy iromba
tigrispetymeg,
s útilapu talpomba.

(2001)
 
A pittóre

 
Mutatlak én tenmagadnak,
tényeken túl nem ragadnak
égbe kancsi nézetek,
s táblán képed nézheted.

Azér' van itt olajfesték,
hogy ne tyúktojással fessék,
s vicsoríts vagy csücsöríts,
megmondja a tükör is:

Leszöl, hajjaj hatóra,
vizelnek a karódra,
nem másznod bitóra,
én mondom, a pittóre.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése